Menu

Når IT er altafgørende

I dagens Danmark, og resten af verden for den sags skyld, er det for mange firmaer altafgørende for deres succes, at de har et IT system, som fungerer optimalt. Ikke blot som ansigtet udadtil i form af en virksomheds hjemmeside, men også de interne systemer, som anvendes. Det kan for eksempel være, at de systemer, der anvendes til intern eller ekstern kommunikation. Mail-systemer, som enten kan være webbaserede eller tilgængeligt direkte gennem en server med direkte adgang fra de lokale computere eller kørende via replika. Derudover kan der være tale om chatprogrammer, der anvendes, og hvorvidt disse skal have evnen til at kunne kommunikere direkte med en virksomheds kunder. Det kan også være, at det system, der anvendes til en virksomheds lagerbeholdning, hvori der kan være inkorporeret et bestillingssystem, således at lav lagerbeholdning måske automatisk skal generere en ny bestilling af varer hos leverandøren.

Der er utroligt mange spørgsmål, der bliver stillet, og som skal besvares, inden en beslutning kan tages i forhold til hvordan en virksomheds IT systemer skal operere. Dette er uafhængigt af, hvad der forventes af dem, og hvilket potentiale disse systemer har i forhold til udviklingen; kan de fortsat hjælpe virksomheden med at være konkurrencedygtige på længere sigt, eller vil det være nødvendigt med en udskiftning eller opgradering af alle systemer indenfor en kortere årrække? Hvor krævende disse systemer er, og hvilke kompetencer vil det være nødvendigt for brugerne af systemerne at have, for at kunne operere disse, og vil det være nødvendigt at investere et større beløb til træning og funktionalitet af systemerne?

Og hvad når noget går galt – kan eventuelle problemer løses af lokale teknikere, der er på lokationen, eller vil det være nødvendigt at tilkalde eksperter, når systemerne fejler? Vil det være den bedste løsning, at outsource den del af operationen til en tredjepart? Og hvad vil omkostningerne være i forbindelse med en sådan aftale?

Hvis man ønsker at holde hele operationen indenfor virksomhedens egne vægge, er der også spørgsmålet om plads, der skal tages stilling til. For mange af os almindelige dødelige, er IT en forholdsvis relativ størrelsesorden, hvor det hele foregår interaktivt. Men man skal tage højde for, at alle systemer er operative takket være servere, hvor al den information, som er tilgængelig online, lagres. Dertil kommer, at størstedelen af virksomheder forsøger at undgå eventuelt tab af kritiske data. Dette kan for eksempel være alt fra kundekartoteker til personaleinformation, bankoplysninger og så videre, der køres på et separat backup system. Dette er igen en løsning, der optager fysisk plads på en lokation. Det vil ligeledes være nødvendigt at tage højde for at have disse servere placeret på en lokation, der kan modstå fugt, damp, vand og varme, og oftest med et kølingsystem således, at serverne ikke bliver overophedet og dermed risikere at driften svigter.

Derudover kommer de risici, der er forbundet med disse løsninger. Er det for eksempelt forsvarligt at have de primære servere samt backup servere placeret på samme lokation? Findes der forskellige lokaler på virksomhedens domicil, hvor de hver især kan stilles? Eller for at undgå tab af data i forbindelse med brand eller vandskader, vil det være nødvendigt med en ekstern lokation til enten primær eller backup systemet? Hvad er de økonomiske udgifter forbundet med en sådan løsning?

Alle disse spørgsmål hjælper både vi, men også vores brugere med at besvare, således at din virksomhed opnår de helt optimale vilkår i forbindelse med udvælgelse eller opgradering af jeres IT-systemer. På den måde hjælper vi med, at i kan fokusere 100 % på det virksomheden er skabt for – et ønske om at generere et økonomisk overskud, men også at vi er i en position, hvor vi ofte kan foreslå flere forskellige løsninger alt efter jeres behov, både i forhold til drift, men også de økonomiske forpligtelser, der er associeret med hvert enkelt system, hvad enten vi taler engangsudgifter, månedlige omkostninger, vedligeholdelse og så videre. På den måde er i garanteret en løsning, der ikke kun formår at opfylde jeres krav i forhold til et system, der er brugervenligt, ikke kun for de ansatte, men også for de af virksomhedens kunder, der skal benytte den eksterne platform i form af virksomhedens hjemmeside, samt et system, der giver jeres virksomhed mulighed for at prioritere, hvorvidt løsningen skal være baseret på kvalitet eller kvantitet. Vi anbefaler i sagens natur altid den kvalitetsbevidste løsning. Ganske vidst er denne typisk dyrere, men en løsning baseret på kvantitet kan i de lange løb have store konsekvenser for en hvilken som helst virksomhed.